contact

PROEFSCHRIFT

Charlotte Demkes

 

 

Dit proefschrift, genaamd "Factors involved in cardiac physiological and pathological remodeling" geschreven door Charlotte Demkes, gaat over hartfalen en een methode om hartfalen te genezen. In opdracht van Charlotte Demkes heb ik de beeldpagina voor elk hoofdstuk en de omslag geïllustreerd. Daarnaast heb ik de iconen die de tekst en onderdelen in de grafieken verduidelijken vormgegeven. Als je door het boek bladert is er aan de binnenkant van het boek een animatie te zien van een pompend hart.

 

 

 

This thesis, called "Factors involved in cardiac physiological and pathological remodeling" written by Charlotte Demkes, concerns heart failure and a method to cure heart failure. I made the illustration at the beginning of each chapter and I illustrator the cover of the book. Moreover I designed the icons that specify the story and the components for the graphics. If you flip through the pages of the book, you will see on the inside of the book a heart beating.