DE VISUELE BOODSCHAP

Vertellen in beeld

 

 

"Dat beeld spreekt mij aan." Dit is mijn scriptie over het vertellen van een verhaal in beeld. Ik heb de scriptie gemaakt in het vierde jaar, tevens het laatste jaar, van de studie Illustration Design. De aanleiding voor het onderwerp is mijn eigen zoektocht voor het maken van beeld dat communiceert.

 

In het begin van de scriptie komen verschillende aspecten van het verhaal vertelt in beeld naar voren. Ik heb onderzocht welke factoren van belang zijn om een verhaal te vertellen. Uiteindelijk ben ik dieper ingegaan op de factoren kleur, tekst, materiaal en inhoud en heb ik onderzocht hoe deze elementen communiceren. Eenmaal dit uitgewerkt, vroeg ik mij af hoe je sfeer, beleving en spanning teweeg kan brengen bij de toeschouwer door het vertellen in beeld. Tot slot heb ik geobserveerd hoe verschillende kunstenaars voor communicatie, sfeer, beleving en spanning zorgen in hun beeld.

 

Dit is een onderzoek die geen antwoord geeft op de vraag: "Hoe vertel ik een verhaal in beeld?", maar die veel beeldmakers zal aansporen zelf onderzoek te doen naar beeld. Ook hoop ik dat zij in gesprek zullen gaan met andere kunstenaars om hun eigen pad als beeldmaker te vormen. Net als dat ik in deze scriptie mijn eigen pad als beeldmaker heb bewandeld. Een weg die mij niet heeft gebracht tot het einde van het boek, maar nog veel verder.

 

 

 

"This image appeals to me." This is my thesis about telling a narrative with images. I made this thesis in the fourth year, also the last year, of my education Illustration Design. The reason to chose this subject is my own search for creating  images that communicates.

 

In th beginning of this thesis several aspect of telling a story in images will be pointed out. In this book I did research on which elements are important for telling a story. Eventually I ducked deeper into the factors color, text, material and content. I invesigated how these elements communicate. Once I got this clear, I asked myself how you can create an ambiance and an (thrilling) experience for the viewer of your work by telling a narrative. Eventually I observed how different artists make communication, a specific atmosphere and a (thrilling) experience possible with their work.

 

This is an investigation that doesn't  answer the question: "How do I tell a  narrative in images?", but motivates artists to invesigate images. I also hope that they participate into a conversation with other artists to create their own path as an artist. Just as I walked my own path as an artist in this thesis. The road didn't bring me to the end of this book: it will take me  even further.

PROCES

Hoe heb ik het product gemaakt?

Stap 1: De boeken worden gebonden door ze aan een zijde te lijmen.

De boeken zijn gedroogd en de hardcover kan om het boek worden geplat.

De titel van het boek wordt uit het materiaal flock geplot.

De titel wordt losgehaald van het overige materiaal.

Het titelblad van het hoofdstuk TEKST is op kalkpapier geprint.

De hardcover wordt om het binnenwerk van het boek geplakt.

contact