BESTEMPELD

 

 

Deze letters heb ik gemaakt met het idee om een lettertype te ontwerpen waarbij elke letter bepaalde aspecten heeft. Zo moeten de letters allemaal iets dik, dun, sierlijk, hoekig, korrelig en egaals in zich hebben. Het viel mij namelijk op dat veel lettertypes vooral zijn gebouwd op een van deze aspecten en vaak niet alle bovengenoemde aspecten in een letter zijn terug te vinden.

 

Om deze letters te ontwerpen heb ik verschillende onderdelen van biljetletters gebruikt om te stempelen en hiermee nieuwe letters vormgegeven. De onderdelen van deze gevormde letters zijn hieronder te zien.  Ik heb deze techniek niet alleen gebruikt, omdat dit een snelle manier is om letters te maken, maar ook omdat het een hele spontane werkwijze is. Je hebt enige invloed op het resultaat van de letter, maar je kunt ook veel laten ontstaan door de techniek. De uitkomst van mijn onderzoek is een speels lettertype, waarvan enkele letters hiernaast te zien zijn.

 

 

 

I made these letters with the concept of creating a font in which every letter contains several aspects. Every letters has to be somewhere thick, thin, gracious, angular, granular and smooth. It appeared to me that often you can't see all these aspects in a letter of a font. Most fonts are build up on one aspect.

 

To design these letters I used different components of woodtype letters for stamping and creating new letters with these components.  The parts of these letters can be seen beneath this text. I not only used this technique because it is a fast way to create letters, but als because it is a very spontanious method. The result is a very playful font, from which you can see some of the letters on the left.

contact